Podpora při řešení krizových životních situací


+420 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)

kontakt@fenix-centrum.cz

Vyplňte vstupní dotazník

Naše zařízení nabízí komplexní služby pro osoby s duševním onemocněním, příbuzné a pečující. 
Služby jsou poskytovány v rámci standardních medicínských a sociálních metodik odpovídajících jak zdravotním, tak sociálním zákonům. 

Jsme oprávněni k poskytování zdravotních služeb v oborech:

Jsme připraveni poskytnout diagnostické vyšetření, převzít pacienta do péče, dohlížet na průběh jeho léčby. V rámci návazných služeb umíme klientovi nabídnout vhodnou rehabilitaci. Pacienti i příbuzní od nás odchází s potřebnými informacemi pro další postup léčby.

Provozujeme také denní stacionář pro osoby s duševním onemocněním, zejména pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a prostřednictvím služby sociální rehabilitace pomáháme rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním ambulantní i terénní formou.

Partneři