Komunitní centrum


+420 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)

kontakt@fenix-centrum.cz

Vyplňte vstupní dotazník

Dne 01.01.2023 se rozběhl nový projekt s názvem Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu – podpora komunitní práce a fakultativních sociálních činností pro území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, který potrvá do konce roku 2025. 
Kyjov je město poskytující řadu fakultativních a sociálních činností a s tím souvisí zacílení projektu, které je zaměřeno na podporu komunitního soužití a propojení služeb na území nejen Kyjova ale celého území MAS.

Cíl projektu

Společnou prioritou je spolupráce mezi organizacemi působící v oblasti činností s cílovými skupinami a zapojení veřejnosti do společných aktivit. Vytvoříme virtuální komunitní centrum, kde budou jasně a přehledně odprezentovány veškeré možnosti v rámci sociálních služeb a aktivity, které partneři nabízí. Zacílíme na propojení a  mezioborovou spolupráci i na úrovni obcí a mikroregionů.  Zásadní změnou bude rozšíření spolupráce a nabídky dostupných fakultativních služeb pro soby z cílových skupin projektu ze strany příspěvkových, neziskových i státních institucí.

Cílové skupiny

  • Osoby se zdravotním či mentálním postižením
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
  • Sociálně znevýhodněné rodiny
  • Senioři

Partneři

  • Centrum sociálních služeb města Kyjov, p.o. města Kyjova
  • Educante, z.s.
  • Krok Kyjov, z.ú.
  • Město Kyjov
  • Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s.

Partneři