Sociální rehabilitace


+420 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)

kontakt@fenix-centrum.cz

Vyplňte vstupní dotazník

Sociální rehabilitace je služba jejímž posláním je pomáhat rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji a nejsamostatněji.

Ambulantní forma

Prostřednictvím nácviku nejrůznějších činností (nácvik komunikace, rozvoj sociálních dovedností, trénink paměti, pozornosti, soustředění, nácvik dovedností pro zvládání náročných životních situací aj.) pomáháme svým klientům k dosažení samostatnosti a nezávislosti. Intervence jsou nabízeny v individuální a skupinové formě. Vše probíhá v příjemném prostředí našeho centra, které prošlo inovací některých prostorů jako je komunitní a konzultační místnost. 

Terénní forma

Náš tým navštěvuje své klienty v jejich přirozeném prostředí, tedy tam kde jsou doma a kde se cítí bezpečně. Svým působením pomáhá při nácviku a podpoře nejrůznějších dovedností, potřebných k plnohodnotnému způsobu života. Jedná se například o asistenci potřebnou pro péči o domácnost, nácvik sebeobslužných činností, doprovod k lékaři, do zaměstnání, ale také třeba na vzdělávací a volnočasové aktivity. 

Jak pracujeme

Jsme v rámci týmu vybaveni řadou pomůcek pro nácvik orientace, trénink kognitivních funkcí a zlepšení psychické pohody klienta. Součástí terénní služby je také podpora při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, u soudu aj. Vždy dle vašich individuálních potřeb.

Komu umíme pomoci

Primární cílovou skupinou sociální rehabilitace jsou osoby s onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivní poruchy, osoby s poruchou osobnosti a osoby s těžšími neurotickými poruchami.

Pečujeme i o klienty seniorského věku, kteří potřebují psychosociální podporu a jejich celkový stav umožňuje zapojení do rehabilitačního a aktivizačního programu. Tým sociální rehabilitace pomáhá těmto lidem překonat samotu, úzkosti, strachy a pocity beznaděje. 

Partneři