Být při tom, když se věci mění


+420 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)

kontakt@fenix-centrum.cz

Vyplňte vstupní dotazník

Posláním neziskové organizace Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s. je pomáhat rozvíjet a posilovat schopnosti
a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji
a nejsamostatněji. Usilujeme o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním. Hájíme práva na
plnohodnotný život a přístup k potřebné pomoci.

Náš tým

Denní stacionář

Sociální rehabilitace

Partneři