Máte možnost se podílet na smysluplné práci. Rádi se s Vámi spojíme. Jsme profesionální organizace, oceníme vaše zkušenosti a dovednosti.

Klub přátel duševně nemocných

Pětadvacetietému Erikovi, chlapci z Kyjovska, změnila život autonehoda. Bojoval o svůj život. Po dlouhodobém pobytu v nemocnici a roce v rehabilitačním ústavu dostal šanci na lepší život díky podpoře rodiny a odbornému přístupu pracovníků Denního stacionáře pro duševně nemocné – Fénix, o.p.s. Byla to možnost, jak pomoci uzdravovat těžce poškozený mozek. Erik chodil pravidelně do stacionáře a po psychické stránce se velmi zlepšil. Předtím měl těžce poškozený mozek a hodně zapomínal.

Denní stacionář je přitom plný dalších životních příběhů. Lidé tady bojují s nejrůznějšími hendikepy. V centru panuje dobrá atmosféra a přijetí. Naši odborníci pracují na tom, aby se zdravotní stav našich uživatelů zlepšoval. Každý den se sejde skupina lidí, kteří si vzájemně pomáhají. Každý jeden člověk je pro nás důležitý, protože tu skupinu obohatí. Služeb Fénixu využívá až 50 klientů, včetně jejich rodin a týdně se na zařízení obrací až deset nových občanů o pomoc.

Klub přátel duševně nemocných je iniciativa neziskové organizace SPC Fénix, která sdružuje všechny, kteří chtějí efektivně pomáhat těm, kteří to potřebují.       

Dárcem, věrným příznivcem či členem Klubu se může stát každý, kdo nás může pravidelně podporovat. Vaše dary budou použité pouze na potřeby našeho centra. Momentálně usilujeme o mobilní zahrádku pro klienty.

Podmínky členství

Vyplnit přihlášku a zaslat na email info@fenix-centrum.cz nebo na níže uvedenou adresu
Pravidelně přispívat finančním darem
Získávat nové přátele duševně nemocných - dobrovolné

Minimální výše daru:

Jednotlivec:    100,- Kč/měsíc - 1 200,- Kč/rok 
Firma:             500,- Kč/měsíc - 6 000,- Kč/rok

Poukázání daru

Transparentní účet: 115-2540430297/0100 

Potvrzení o daru zasíláme v lednu následujícího roku. Po obdržení prvního daru Vám zašleme děkovný dopis a certifikát Klubu přátel duševně nemocných.

Vaše dary skutečně pomáhají!

Výhody členství

  • Potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně
  • Pravidelné informace o činnosti centra a použití finančních darů apod.
  • Zveřejnění dárce na webu a ve Výroční zprávě za příslušný rok (s Vaším souhlasem)
  • Pozvánky na akce SPC Fénix
  • Zapojení do činnosti SPC Fénix, sdílení zkušeností a námětů
  • Relaxace zdarma (1 ročně)
  • Společná posezení se zaměstnanci centra (1 ročně) - zde si vyzkoušíte, jak probíhá typický den našich uživatelů 

Pokud pro své rozhodnutí potřebujete více informací, kontaktujte nás:

Klub přátel duševně nemocných
Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.
Urbanova 625
697 01 Kyjov

Dárcem, věrným příznivcem či členem Klubu se může stát každý, kdo nás může pravidelně podporovat. Vaše dary budou použité pouze na potřeby našeho centra a klientů. Klub sdružuje všechny, kteří chtějí efektivně pomáhat těm, co to potřebují.  

Partneři