Krizová intervence


+420 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)

kontakt@fenix-centrum.cz

Vyplňte vstupní dotazník

Krize je změna, patří k životu a může se týkat všech jeho oblastí. Abychom touto situací dobře prošli a zvládli ji, potřebujeme někdy pomoc od někoho nezávislého, možná i odborníka.

O krizi můžeme říci, že je:

  • Součást kontinua lidského bytí
  • Přechod od starého k novému
  • Zároveň nebezpečím i příležitostí
  • Tlak na změnu
  • Výraz pro extrémní psychickou zátěž
  • Nebezpečný stav, životní událost
  • Rozhodný obrat v léčbě

Krize se může týkat problémů v rodině, ve škole, ve vztazích, problémů které má člověk sám se sebou, se vztahem ke světu, i v otázkách spirituality.

Krizová intervence je způsob pomoci v takové životní situaci, kde vlastní zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují. V krizové intervenci se s klientem odborník zaměřuje na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď". Společně hledáme způsob, jak navést klienta k řešení svého "nejbolavějšího trnu v patě".

Krizovou intervenci provádí psychiatr, psycholog nebo školený specialista na základě telefonické objednávky.

Krizovou intervenci smluvně poskytují aktuálně pojišťovny 205 a 213. Pokud se jedná o akutní neodkladnou zdravotní péči je nutno financování s ostatními pojišťovnami projednat předem. Jinak je třeba péči uhradit přímou platbou (cena za hodinu 500 Kč). 

Psychiatrická první pomoc je poskytována hlavně klientům s akutním zhoršením stavu, nebo ve fázi rozvoje onemocnění a je hrazena všemi smluvními pojišťovnami. V blízké budoucnosti plánujeme i zřízení krizového ambulantního lůžka jako součást Centra duševního zdraví.

Jedná se o službu nízkoprahovou - tj. nepotřebujete doporučení od lékaře.

Partneři