Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory


+420 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)

kontakt@fenix-centrum.cz

Vyplňte vstupní dotazník

Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory
Projekt bude realizován v naší organizaci na ul. Urbanova 625/8 v Kyjově, kde máme provoz
denního stacionáře a v případe hippoterapie v areálu subjektu. V minulosti jsme realizovali
tyto zvířecí návštěvy pro naše klienty a moc se jim to líbilo. Plánujeme zapojit 24
klientů a 4 zaměstnance.
Canisterapie - pozitivně působí na osoby s demencí, využívá smyslovou aktivizaci, zlepšuje
náladu, snižuje úzkost, dokáže stimulovat paměť a otevírá konverzaci. Canisterapie
podporuje komunikaci s okolím, zlepšuje motorické funkce i koordinaci pohybů. Pomáhá
snižovat pocity izolace a osamělosti, což jsou běžné projevy u lidí se syndromem demence.
Canisterapie bude probíhat v skupinách po 6 klientech. V termínech červen, srpen, říjen,
prosinec 2023 a únor a duben 2024. Každý měsíc budou dvě terapie. Každá terapie pro 6
osob (tento koncept s počtem osob máme odzkoušen v minulosti).
Hippoterapie - důležité jsou bezpečnostní opatření a individuální přístup, dle stupně postižení
konkrétního klienta. U některých stačí fyzický kontakt s koněm formou pohlazení nebo
krmení, jiní můžou koně vést nebo na něj i vysednout. V minulosti jsme využili i možnost
projížďky v kočáře, která zanechala v klientech hlubokou emocionální stopu. Hippoterapie
bude probíhat v skupinách po 6 klientech. V termínech květen, červenec, září. Každý měsíc
budou dvě terapie. Každá terapie pro 6 osob (tento koncept s počtem osob máme
odzkoušen v minulosti).
U lidí s Alzheimerovou chorobou je důležitá pravidelnost, opakující se činnosti s pozitivním
prožitkem.
Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata
Realizace projektu: 1.5.2023 - 26.4.2024
Dotace: 24 000 Kč

Partneři