Péče o pečující - u nás aktivně


+420 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)

kontakt@fenix-centrum.cz

Vyplňte vstupní dotazník

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. je zapojeno do projektu Péče o pečující, který si klade za cíl podpořit kvalitu života pečujících osob a předcházet negativnímu dopadu péče o osobu blízkou na fyzické i psychické zdraví pečujícího prostřednictvím podpůrných a poradenských aktivit. Osvětové aktivity pro veřejnost jsou realizovány s cílem zlepšit povědomí veřejnosti o neformální péči a pečujících osobách.

S projektem se setkáme v rámci aktivit:

  • vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,
  • osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (prezenční nebo on-line),
  • poskytování poradenství a podpory v domácím prostředí pečujícího.

Projekt je financován z prostředků Jihomoravského kraje.

Partneři