Spolupráce a návazné služby pro lékaře


+420 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)

kontakt@fenix-centrum.cz

Vyplňte vstupní dotazník

Standardní součástí našich poskytovaných služeb je potřebná spolupráce s odborníky z oblasti psychiatrie, psychologie a spolupráce s dalšími zdravotními profesemi a návaznými sociálními službami. 

Obracet se na nás mohou lékaři, psychiatři, psychologové nebo psychoterapeuti.

Jak můžeme spolupracovat

Naši lékaři jsou připraveni poskytnout diagnostické vyšetření, převzít pacienta do péče, dohlížet na průběh jeho léčby. V rámci návazných služeb nabídneme klientovi potřebnou vhodnou rehabilitaci. Pacienti i příbuzní od nás odchází s potřebnými informacemi pro další postup léčby.

Jak to vypadá, když pečujeme o klienta

Cílovou skupinou jsou klienti/pacienti s duševní poruchou nebo onemocněním. Očekáváme komplexní informace o klientech, v případě žádosti o vyšetření nebo převzetí do péče žádanku, eventuálně po dohodě cílená vyšetření. Jsme otevření spolupráci a očekáváme vzájemnou informovanost.

Můžete nás kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Služby jsou poskytovány v rámci standardních medicínských a sociálních metodik odpovídajících jak zdravotním, tak sociálním zákonům. 

Partneři