Fénix členem Aliance center duševního zdraví

VOLEJTE 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)
kontakt@fenix-centrum.cz
Stali jsme se členy Aliance center duševního zdraví v ČR! 
 
Aliance sdružuje Centra duševního zdraví (ACDZ), která jsou jedním z pilířů reformy psychiatrické péče v České republice. V budoucnu by měla vzniknout síť center přibližně na 100 tis. obyvatel jedno takové centrum.
 
 
 1. Posláním ACDZ je prostřednictvím rozvoje funkční sítě center duševního zdraví zlepšovat kvalitu a efektivitu péče o lidi s duševním onemocněním v ČR.
 2. Za tím účelem ACDZ
  1. spolupracuje se státními orgány a jinými veřejnoprávními subjekty na zkvalitňování systému péče o duševní zdraví, prosazuje centra duševního zdraví jako významnou a moderní formu péče o duševní zdraví,
  2. zastupuje a hájí zájmy center duševního zdraví ve společnosti
  3. podporuje vznik nových center duševního zdraví, a to jak pro osoby s vážným duševním onemocněním, tak pro další cílové skupiny uživatelů psychiatrické péče (děti, lidé se závislostí, lidé ve stáří a staršího věku, lidé s nařízenou psychiatrickou péčí, osoby ve stavu psychické krize atd.)
  4. v rámci členské základny vytváří podmínky pro rozvoj kvality poskytovaných služeb, a to jak zdravotních, tak sociálních
  5. veřejně informuje o výsledcích a dopadu péče center duševního zdraví,
  6. na podporu dosažení svých cílů může ACDZ vyvíjet i další aktivity (jako je spolupráce s dalšími organizacemi v oblasti péče o duševní zdraví, vzdělávání, organizace odborných akcí, fundraising apod.), související s popsanými cíli ACDZ.

Chcete s námi spolupracovat? Ozvěte se na galanova@fenix-centrum.cz.

Partneři