Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb

Neustále pracujeme na zlepšování námi poskytovaných služeb. Proto jsme se zapojili do dvouletého projektu financovaného EU. Projekt řeší zkvalitnění a rozvoj dvou sociálních služeb, denního stacionáře a sociální rehabilitace. Cílem tohoto projektu je zkvalitnit a nastavit procesy v těchto službách prostřednictvím vzájemně se doplňujících komplexně nastavených klíčových aktivit. Ty tvoří: tvorba strategického plánu a rozvoje organizace, revize standardů kvality a veškerých interních metodik a realizace akreditovaných kurzů a odborných stáží ro pracovníky přímé péče.

Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb v Sociálně-psychiatrickém centru Fénix, o.p.s.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007701

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.