Příběhy našich klientů - reference Napsali o nás Hledáme dobrovolníky Podporují nás Dobrovolné dary

FÉNIX AKTUÁLNĚ

OZNAM 24.03.2020

S platností od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu se všem poskytovatelům sociálních
služeb, kteří provozují denní stacionář, nařizuje pozastavit činnost těchto zařízení; v nezbytně
nutných případech a nezbytně nutné míře musí klientům zajistit ve spolupráci s obcemi poskytnutí
jiné vhodné sociální služby.


Výživa - jím zdravě? 25.06.2019

Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s. pořádá další přednášku v rámci projektu "Péče o pečující". Přednáška se koná v úterý 25.června 2019, od 17:00 hod. do cca 18.30 hod. v prostorách SPC Fénix (Urbanova 625/8, Kyjov). 

• Budeme si povídat o jídle a potravinách.
• Co to vlastně je, jíst zdravě?
• Jak jíst a nezbláznit se z toho?

Přednáší: Mgr. Magdalena Kuzníková, http://www.dietologickaporadna.cz/


Výživa - jím zdravě?
Den otevřených dveří 10.05.2019

Srdečně zveme širokou veřejnost na Den otevřených dveří v sobotu 15.6. 2019 od 12.00 do 17.00 hod. 

Během odpoledne vás čeká:   

  • Prohlídka prostor Denního stacionáře a Sociální rehabilitace
  • Galerie na schodech - práce uživatelů a prodej drobných výrobků
  • Výstava historických vozidel
  • Možnost vyzkoušet si: simulátor stáří, někt erou z aktivizačních technik, krátkou relaxaci, některou z asertivních technik, aromaterapii a pomocí lékařského přístroje si nechat změřit stav stresu a stav cév

 


Seminář pro pečující-AKCE ZRUŠENA! 09.05.2019

OMLOUVÁME SE ZA ZPŮSOBENÉ KOMPLIKACE, ALE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ JSME BYLI NUCENI SEMINÁŘ PRO PEČUJÍCÍ ZRUŠIT.

DALŠÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ NA PODZIM. O TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT NA TÉTO STRÁNCE, NA NAŠEM FB I PROSTŘEDNICTVÍM LETÁČKŮ.

Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s.  pořádá informačně - edukační seminář pro pečující o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Seminář se koná 8.6.2019, od 10,00 do cca 13,00 hod. v prostorách SPC Fénix (Urbanova 625/8, Kyjov). 

Cílem semináře je nabídnout přiměřené informace pečujícím, které jsou důležité i když nejsou příliš potěšující. Být informován znamená možnost a příležitost se vyrovnat s danou situací, rozmyslet si a naplánovat vše, co je a bude potřebné. Zachovat dobrou kvalitu života - a to jak člověka s demencí, tak člověka, který je mu oporou a pečuje o něj.

Kontakt: +420 602 699 146 (p. Galanová), galanova@fenix-centrum.cz


OZNAM 15.04.2019

V úterý 23.4. 2019 bude DENNÍ STACIONÁŘ UZAVŘEN!

Z důvodu aktivního zapojení zaměstnankyň do projektu Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb v Sociálně-psychiatrickém centru-Fénix, o.p.s.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.


Hledáme kolegy do CDZ v Kyjově! 03.04.2019

Centrum duševního zdraví pro Hodonínsko bude poskytovat sociální i zdravotní služby terénního i ambulatního typu pro lidi s duševním onemocněním.

V současné době se formuje nový multidisciplinární tým, do kterého hledáme kolegu na pozici sociálního pracovníka. Dále také hledáme klinického psychologa a všeobecnou sestru se specializací Ošetřovatelská péče v psychiatrii (sestra pro péči v psychiatrii)

Tým nového Centra bude tvořit psychiatr, psycholog, psychiatrické sestry, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a peer konzultantka.

Vznik CDZ je součástí naplňování strategického plánu SPC Fénix a doplňuje síť center duševního zdraví v ČR.

Kontakt: Mgr. Galan

Tel.č.: 720 504 640

Urbanova 625/8, 69701 Kyjov, Jihomoravký Kraj, Czech Republic


OZNAM 19.02.2019

Z důvodu účasti zaměstnankyň na školení v Brně, bude dne 27.2. 2019 (středa) DENNÍ STACIONÁŘ UZAVŘEN. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.

 


Projekt "Péče o pečující II." 01.01.2019

Nabízíme komplexní podporu a péči pečujícím o lidi s duševním onemocněním v okrese Hodonín.

Vytváříme  bezpečný prostor pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem s duševním onemocněním, prostor pro získání nejnovějších informací o této problematice a zároveň nabízíme individuální podporu pečujícím.

V průběhu projektu budeme realizovat:

  • Pravidelná setkání rodin, příbuzných a pečujících o lidi s duševním onemocněním (včetně pečujících o lidi s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence). Cílem těchto setkání bude vzájemná podpora, výměna  a sdílení vlastních zážitků a zkušeností, porozumění svým (i negativním) emocím, získání zpětné vazby a náhled na danou situaci, odlehčení pro pečovatele, nácvik relaxace, získání nových poznatků jak o nemoci samotné, tak o přístupu k nemocnému, vhodné výživě a také o právních aspektech souvisejících s tímto onemocněním.
  • Informačně-edukační semináře pro pečující zaměřený na problematiku péče o duševně nemocné ze zdravotního a sociálního hlediska. Semináře povede psychiatr a sociální pracovník, jejich součástí bude projekce krátkých filmů a videí k problematice duševního onemocnění.
  • Individuální psychoterapeutická podpora pečujících. Cílem bude individuální pomoc pečujícím dle jejich potřeb, získání náhledu na to, jak se stavět negativním důsledků stresu, jak se vyrovnávat se svým strachem, úzkostí, bezmocí, hněvem, s emocemi, které se v souvislosti s poskytováním péče duševně nemocnému přirozeně objevují. Protože nemoc často stojí mezi pečovatelem a pečovaným, budou pečovatelé vedeni k uvědomění si, jak je důležité spojit se se svou lidskostí a komunikovat jiným způsobem, než na jaký byli zvyklí před nemocí svého blízkého.

Kontakt: Mgr. Galanová Radka, +420 602 699 146, galanova@fenix-centrum.cz

 

Tento projekt je realizován za laskavé podpory


Pozvání na 2. konferenci sociální psychiatrie 19.09.2018


Turnaj ve hře KUBB 23.08.2018


Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb v SPC Fénix 08.05.2018

 

Neustále pracujeme na zlepšování námi poskytovaných služeb. Proto jsme se zapojili do dvouletého projektu financovaného EU. Projekt řeší zkvalitnění a rozvoj dvou sociálních služeb, denního stacionáře a sociální rehabilitace. Cílem tohoto projektu je zkvalitnit a nastavit procesy v těchto službách prostřednictvím vzájemně se doplňujících komplexně nastavených klíčových aktivit. Ty tvoří: tvorba strategického plánu a rozvoje organizace, revize standardů kvality a veškerých interních metodik a realizace akreditovaných kurzů a odborných stáží ro pracovníky přímé péče.

 


OZNAM 04.05.2018

Z důvodu konání konference "Reforma psychiatrické péče v České republice a využití potenciálu regionu", kterou organizuje Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s., bude dne 31.5. 2018 DENNÍ STACIONÁŘ UZAVŘEN. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.


Co chystáme v SPC Fénix 13.04.2018

Připravované akce:

31.05. 2018        organizujeme konferenci Reforma psychiatrické péče v České republice a využití potenciálu regionu

02.06. 2018        Edukační seminář pro příbuzné a pečující o osoby s demencí

14. 06. 2018       zúčastníme se Veletrhu sociálních služeb v Hodoníně

23. 06. 2018       Den otevřených dveří Sociálně-psychiatrického centra- Fénix, o.p.s.

27. 06.2018        diskuse se studenty Klvaňova gymnázia

 


Změna v Denním stacionáři 31.01.2018

Vážení uživatelé a pečovatelé!

Denní stacionář Sociálně-psychiatrického  centra – Fénix. o.p.s., poskytuje služby veřejnosti už šestým rokem. Svoji práci se snažíme dělat poctivě, průběžně se vzděláváme, zúčastňujeme se kurzů, absolvujeme stáže, získáváme zkušenosti. Přibývá příznivých referencí z okolí a jsme přesvědčeni, že kvalita našich služeb roste. To je  hlavní důvod, proč jsme  se  rozhodli k  1.2 2018 zvýšit cenu za pobyt ve stacionáři  na 40 Kč/hod.
Možná Vás překvapí, že je to vůbec poprvé od založení stacionáře, co zvyšujeme poplatek.  Přitom je samozřejmé, že během uplynulých let vzrostly ceny energií a další provozní náklady. Jihomoravský kraj při výpočtu dotací pro Denní stacionář počítá s platbou od klientů minimálně 80Kč/hod, my se novou cenovou úpravou dostaneme na 50 procent této sazby.  Věříme, že našim důvodům rozumíte a budete s našimi službami i nadále spokojeni.

 Za pracovní tým

                                                                                           vedoucí Denního stacionáře,

                                                                                                           Mgr. Radka Galanová


Přáníčko 31.12.2017

Krásné prožití vánočních svátků, hodně sil a duševního zdraví  v novém roce přeje tým Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix


Přáníčko
Podpořte nás 16.10.2017

Máte nás rádi? 
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. 
Nestojí Vás to nic navíc!

Givt - Klikni a pomáhej


Svépomocná skupina pro pečující 14.09.2017

Termíny svépomocné skupiny pro pečující:

14. 9., 5. 10., 19. 10. 2017

Bližší informaci dodá paní Galanová na tel. +420 602 699 146 nebo e-mailem galanova@fenix-centrum.cz


Transparentní účet 01.09.2017

Milí dárci,

naše centrum zahájilo 1. 9. 2017 veřejnou sbírku k shromážení finančních prostředků na vytvoření a zlepšení podmínek pro poskytování služeb SPC Fénix, zejména na nákup nábytku, relaxačních pomůcek, materiál pro pracovní činnost uživatelů, vybavení kanceláří a mobilní zahrádky.

K tomuto účelu jsme založili nový transparentní účet u Komerční banky s číslem 115-2540430297/0100.

Založením nového transparentního účtu pokračujeme ve snaze o otevřenost a transparenci všech darů.

Datum zahájení a ukončení sbírky od 1. září 2017 na dobu neurčitou.

Děkujeme, že nám pomáháte!

Tým SPC Fénix

 


Poděkování 31.08.2017

Naše centrum obdrželo od města Bzenec dar ve výši 3.000,- Kč na zakoupení relaxačních pomůcek do Denního stacionáře pro duševně nemocné.

Za tyto peníze jsme pořídili pro naše uživatele gymnastické míče, masážní míčky, hmatové pexeso, zvukové pomůcky a pracovní listy k trénování paměti, pozornosti, myšlení a koncentraci. 

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování za poskytnutí daru našemu centru, díky kterému jsme mohli nakoupit pomůcky, jež přispějí k dalšímu zkvalitnění našich služeb pro uživatele. 

Děkujeme, že pomáháte!


Svépomocná skupina pro pečující 30.08.2017

31. 8. (ČTV) od 9,00 do 11,00 hod.

Poskytování péče je fyzicky i duševně náročné.

Porozumnění svým emocím.

Péče o sebe.

Nácvik relaxace.


Svépomocná skupina pro pečující 17.08.2017

17.8. (ČTV) od 9,00 do 11,00 hod.

Život s člověkem postiženým demencí a péče o něj.

Praktická doporučení, jak se vyrovnat s problémy.

Nácvik relaxace.

Jedná se o pravidelná setkání, na kterých mohou pečující získat celou řadu informací o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe a zároveň jsou bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí. Setkání trvají obvykle dvě hodiny.


XIII. HODONÍNSKÝ DEN SESTER 30.06.2017

„Ošetřovatelská péče je práce, která vychází ze srdce“. Tento výrok se stal mottem jednodenní konference na téma Propojená péče v naší nemocnici, která se konala v Hodoníně v polovině května na Den sester.

Se svým příspěvkem zde vystoupil i ředitel SPC Fénix MUDr.  Jaroslav Kliment, odborný lékař oboru psychiatrie a psychoterapie a Mgr. Radka Galanová, vedoucí denního stacionáře centra. Lidský vztah s klientem považuje za součást profese.   „Pomáhající pracovník se velmi často potkává s lidmi v nouzi, v závislém postavení, kteří zpravidla potřebují víc než pouhou slušnost,“ přibližuje  Galanová.  „Potřebují zažít přijetí, spoluúčast, porozumění a pocit, že pomáhajícímu pracovníkovi nejsou na obtíž, že pracovník je neodsuzuje… Klient potřebuje důvěřovat a cítit se v bezpečí. Bez tohoto vztahového rámce se práce pomáhajícího stává jen výkonem svěřených pravomocí,“ upozornila na nebezpečí rutinního přístupu k potřebným vedoucí denního stacionáře Galanová.  


Poděkování 27.06.2017

Naše centrum obdrželo dar ve výši 24.000,- Kč na zakoupení zdravotního terapeutického křesla do denního stacionáře pro duševně nemocné.

Více zde: http://www.fenix-centrum.cz/projekty

Děkujeme, že nám pomáháte!


Poděkování
Tenisový turnaj 24.06.2017

24. 6. 2017 proběhne Tenisový turnaj za podpory města Kyjov. 
Přijďte mezi nás!


Tenisový turnaj
Edukační seminář pro příbuzné a pečovatele postižených demencemi 17.06.2017

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix nabízí informačně edukační seminář pro příbuzné a pečovatele postižených demencemi. Seminář se koná 17.6.2017 v prostorách DS Fénixu v době od 9.00 do 12.00. Přihlásit se mohou i zájemci, jejichž příbuzní nejsou v péči Fénixu. Kontakt: +420 602 699 146
galanova@fenix-centrum.cz


Edukační seminář pro příbuzné a pečovatele postižených demencemi
Přání 12.04.2017

Přejeme Vám krásné a poklidné Velikonoce a bohatou pomlázku


Přání Přání
Podpora přišla z Nadace AGROFERT a od Šroubáren Kyjov 16.03.2017

Nadace AGROFERT přispěla stopadesát tisíc korun na vybavení denního stacionáře. Z této částky jsme nakoupili zdravotně relaxační křeslo, notebooky, dataprojketor s plátnem, kopírovací stroj, vařič, šicí stroj, kartotéku, stoly a židle, koberce, kancelářský nábytek a zařízení.

Šrpoubárny Kyjov zase přispěly desetitisícovou částkou na zdravotně relaxační křeslo.

Celý článek o podpoře můžete přečíst zde: http://www.fenix-centrum.cz/projekty

Velice si vážíme těchto dárců a touto cestou děkujeme za podporu!


Podpora přišla z Nadace AGROFERT a od Šroubáren Kyjov
Poděkování 28.02.2017

Takhle krásně nám smontovali naši úžasní dobrovolníci nábytek, který jsme mohli pořídit díky Nadaci AGROFERT! Děkujeme!

 


DENNÍ STACIONÁŘ 17.01.2017

Od 1. února 2017 bude probíhat SKUPINOVÝ AKTIVIZAČNÍ PROGRAM každý den.
Po - Pá od 8,00 do 13,00 hod. 

Posláním denního stacionáře je pomáhat lidem s duševním onemocněním (zejména lidem trpícím Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence) dosáhnout či udržet dobrou kvalitu života prostřednictvím osobní účasti na aktivitách stacionáře.

KONTAKT: Mgr. Galanová 602 699 146, p. Olivová 774 740 889


DENNÍ STACIONÁŘ
Setkávání skupiny pečujících 10.01.2017

DENNÍ STACIONÁŘ nabízí bezpečný prostor pro sdílení nelehkých zkušeností, které se sebou přináší život s člověkem postiženým demencí.
Od února 2017 připravujeme pravidelné setkávání svépomocné (nebo také podpůrné) skupiny pro rodinné pečující. 
Zájemci pište, prosím, na e-mail: galanova@fenix-centrum.cz. Uveďte, který den a hodina, Vám nejlépe vyhovuje.


Poděkování 09.01.2017

V prosinci proběhl dobročinný bazárek v prostorách SPC Fénix. K prodeji bylo oblečení, sklo, porcelán, LP desky, knihy, kabelky, výrobky z denního stacionáře a mnoho dalšího. Děkujeme všem, kteří do bazárku věci ochotně darovali! Děkujeme všem, kteří v bazárku nakoupili nebo nás jakkoliv podpořili!
Při dalším ročníku se těšíme na viděnou!


Poděkování
Provoz mezi vánočními svátky 31.12.2016

Denní stacionář bude v provozu do 19. 12. 2016. Do konce roku bude uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

Adiktologická ambulance bude dál zajišťovat péči dle objednání klientů. V případě potřeby kontaktu je nutné se telefonicky objednat.

Relaxace nebudou.


Přáníčko 20.12.2016

Krásné prožití vánočních svátků, hodně sil a duševního zdraví  v novém roce 2017

                přeje Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix


Přáníčko
Bazárek 19.12.2016

Přijďte si levně nakoupit dárky pro Vás a Vaše blízké (šperky, dětské oblečení, hračky, originální obrazy, LP desky, knížky, keramiku atd.). Vaším nákupem podpoříte plánované investice denního stacionáře.


Bazárek
Poděkování 21.10.2016

Perfektní Publikace, Příjemná Podzimní Podpora, Poděkování Partnerovi Portál

Děkujeme ;)            


Výroční zpráva 2015 15.09.2016

Zveřejnili jsme výroční zprávu za rok 2015. 


Relaxace pro veřejnost 01.09.2016

Od září opět probíhají relaxace pro veřejnost.Vždy v úterý v 16:00 hod. pod vedením psychiatra, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka. Pravidelná relaxace přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Bližší informace naleznete zde.


Přijmeme Adiktologa 01.09.2016

Do našeho týmu hledáme kolegu či kolegyni na pozici "adiktolog" na 0,5 úvazku do adiktologické ambulance. Jedná se především o terapeutickou práci s klienty (individuální, skupinová) – uživateli návykových látek a rodinných příslušníků ve spolupráci s psychiatrem. 

Psychoterapeutický výcvik (i započatý) a praxe v oboru závislostí výhodou. Dále požadujeme trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, znalost práce na PC, kreativní přístup a motivaci k práci s cílovou populací klientů, ochotu učit se a schopnost pracovat v týmu.

Kromě zajímavé práce a skvělého týmu nabízíme i zajímavou práci.

Zajímá-li Vás adiktologie, sociální práce a služby pro uživatele drog, ozvěte se nám.

Nástup možný ihned.

Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte na email: jaroslavkliment@quick.cz 

Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru.


Pozvánka 13.08.2016


Tenisový turnaj 29.06.2016

V sobotu 25. 6. 2016 proběhl tenisový turnaj čtyřher pro duševně zdravé a nemocné.  Myslíme si, že se náramně vydařil. Děkujeme všem za účast, bylo to super, gratulujeme vítězům a těšíme se zase někdy příště! Díky za vaši přízeň! 

Velké poděkování patří i městu Kyjov, za poskytnutí dotace ve výši 1.000,- Kč na podporu sportu. 


Tenisový turnaj Tenisový turnaj Tenisový turnaj Tenisový turnaj Tenisový turnaj Tenisový turnaj Tenisový turnaj Tenisový turnaj
Pozvánka 25.06.2016

Zveme Vás na sportovní odpoledne plné tenisu! Přijďte se podívat, i když nejste přihlášení.


Vernisáž “Nikdy neztrácej naději!” úspěšně za námi. Děkujeme! 20.06.2016

Dostala jsem za úkol napsat něco k právě probíhající výstavě v Radniční galerii v Kyjově. Chápu to, protože celá výstava vznikla vlastně kvůli mně, jako pomoc v nouzi nejvyšší. Ale jak dál? Toť otázka za milion. Prostě a jednoduše ve čtvrtek 16. 6. 2016 v 17h byla zahájena za velké podpory Sociálně-psychiatrického centra - Fénix vernisáž tří amatérských umělců s duševním onemocněním, kteří se nebáli a veřejně se ke své nemoci přiznali ve svých životních příbězích, které je zde také možno zhlédnout. Jsou jimi Petr Petráš, Andrea Kutálková a Lucie Tvarůžková. To jsem mimochodem já a i teď mám slzy na krajíčku, jak jsem dojatá. Chtěla bych poděkovat panu doktorovi Klimentovi za úžasný proslov i paní Hollerové, která celou vernisáž moderovala a panu učiteli ze ZUŠ Vítězslavovi Začalovi a jeho žáku, kteří ji hudebně doprovázeli. Dokonce přijela i televize Slovácko. Když jsem u toho děkování, strašně moc děkuji Andrejce za její odvahu, když nám přečetla jednu ze svých úchvatných a nezapomenutelných básní. Díííky holka, mám tě ráda. Vernisáž trvala 2h spousta dobrot i pití, ale hlavně hojná účast. Byl pro nás velký úspěch, že i za tu relativně krátkou dobu se podařilo několik obrazů prodat a tímto všem také děkuji. Já osobně z toho mám smíšené pocity, protože jsem nikdy nevyšívala za účelem vydělání peněz, ale pro radost a z lásky. Nejraději bych všechna svá díla darovala, ale nemůžu. Však to sami znáte, kde vzít na zaplacení toho i onoho a přitom nekrást. Také máme všichni nějaké sny, které bychom si rádi splnili a tak nám každá koruna navíc přijde vhod. Proto nabádám všechny, kdo naši výstavu ještě nenavštívili, přijďte se podívat, máte možnost do konce měsíce. A kdo ví, třeba za rok se nám podaří uspořádat další vernisáž. Děkuji Lucie


Vernisáž “Nikdy neztrácej naději!” úspěšně za námi. Děkujeme! Vernisáž “Nikdy neztrácej naději!” úspěšně za námi. Děkujeme! Vernisáž “Nikdy neztrácej naději!” úspěšně za námi. Děkujeme! Vernisáž “Nikdy neztrácej naději!” úspěšně za námi. Děkujeme! Vernisáž “Nikdy neztrácej naději!” úspěšně za námi. Děkujeme! Vernisáž “Nikdy neztrácej naději!” úspěšně za námi. Děkujeme! Vernisáž “Nikdy neztrácej naději!” úspěšně za námi. Děkujeme! Vernisáž “Nikdy neztrácej naději!” úspěšně za námi. Děkujeme! Vernisáž “Nikdy neztrácej naději!” úspěšně za námi. Děkujeme!
Pozvánka 16.06.2016

Rádi bychom vás pozvali na prodejní výstavu s názvem „Neztrácej naději!“, která bude probíhat od 16. 6. 2016 do konce měsíce června v Kyjově v Radniční galerii. K vidění budou malované obrazy od Andrey Kutálkové a Petra Petráše a vyšívané obrazy od Lucie Tvarůžkové. Výstava je určená všem, kteří naši práci dokáží ocenit a nejsou lhostejní k lidské bolesti, kterou si každý z nás prošel a se kterou jsme se museli naučit žít. Nikdy neztrácej naději je naším každodenním heslem i modlitbou. Přijďte se podívat a třeba si i něco pěkného odnést. Peníze za koupi nám pomohou, ale pocit radosti, kterou bychom vám udělali je k nezaplacení.                                                              Autoři uměleckých děl

 

 


Poděkování 31.05.2016

Jako stálá klientka denního stacionáře Fénix v Kyjově jsem já a několik dalších uživatelů měla možnost se zúčastnit tří výletů tady v kraji po okolí. Tedy přesněji řečeno, díky Nadaci Čez, protože to ona nám poskytla dotaci na dopravu. První výlet se konal 5. 5. 2016 a jeho cílem byl mini statek v Moravanech. Museli jsme jet dvěma auty, do jednoho bychom se nevlezli. Na statku nás kromě paní majitelky přivítala i úžasně vycvičená fenka ovčáka, ze které jsme byli ale totálně paf. V ohradě na nás zase čekali čtyři nádherní koníci, které jsme mohli sami vodit za ohlávku, kartáčovat je a nakonec se i za nevelký poplatek povozit. Já osobně seděla na koni po dvaceti letech a doteď se z toho nemůžu vzpamatovat. Takový to byl zážitek. Naprostý relax. Někdo řekl, že nejkrásnější pohled je z koňského hřbetu. A měl pravdu. Tam nahoře člověk zapomene na všechny starosti a trápení. Jste jen vy, a koník pod vámi. Počasí nám také přálo, prostě super.  Jedno velké díky Čezy za všechny!  

Dne 19. 5. 2016 jsme podnikli druhý výlet, tentokrát na Živou vodu Modrá a na Velehrad. Počasí bylo opět nádherné a opět jsme museli jet dvěma auty, protože zájem byl veliký. Já tam byla poprvé v životě a zcela mě to tam uchvátilo. Doufám, že budu mít někdy možnost se tam ještě vrátit. Představte si podvodní tunel, kde kolem vás i nad vámi plavou obrovští kapři, vyzy, jeseteři, pstruzi, sumci a mnoho dalších ryb. Součástí byla i expozice vodních živočichů a rostlin (mně zcela neznámých) typických pro tento kraj a řeku Moravu. Škoda jen, že už nebylo léto, protože bychom se mohli i vykoupat. Odtud jsme jeli na Velehrad. Tam jsem už byla, ale stejně mi to tam vyrazilo dech. Ta síla místa a nepopsatelná krása. I ostatní jen nevěřícně koukali. Proto díky Čezy podruhé!   

Dne 25. 5. 2016 jsme jeli na třetí a poslední výlet do Buchlovic a na Smraďavku. Stejně jako na minulé výlety, i tentokrát dvěma auty. Počasí nám opět přálo a ty zážitky! Prostě paráda! Prošli jsme park okolo zámku křížem krážem, učili se poznávat různé druhy stromů, keřů a květin, které zrovna kvetly. Také jsme se dozvěděli něco o historii, pořídili spoustu úžasných fotek a celkově si užili spolu spoustu legrace. Prostě super výlet se suprovými lidičkami. A co bych si přála ze všeho nejvíc? Víc takových zážitků. Nikdy jsem pořádně nikde nebyla a neměla žádné kamarády, teď se to změnilo. A to díky Fénixu a nadaci Čez. Tak bych seděla o samotě doma a nechala se převálcovat svojí nemocí. Myslím, že i ostatní by se ke mně přidali, takže za nás za všechny říkám DĚKUJEME!   

Lucie  


Přines vše, co nepotřebuješ, ať máš místo na to, co potřebuješ! 11.04.2016

Zdvořile Vás tímto prosíme o příspěvek formou darování předmětů, které můžete oželet. Projděte své půdy, sklepy, zapomenutá zákoutí vašich domovů a nalezené „poklady“ nám nabídněte.

Velmi rádi přijmeme vaše dary! Naší snahou je věci dále prodat, proto by to neměly být předměty nefunkční, rozbité, znečištěné nebo z jiného důvodu zjevně neprodejné.

Věci do bazárku vybíráme každý pracovní den v denním stacionáři - Urbanova 625, Kyjov.

„Tím, že nám přinesete, co již nepotřebujete, případně si u nás nakoupíte, umožníte naší neziskové organizaci pořídit potřebné vybavení do denního stacionáře,“ říká k tomu vedoucí denního stacionáře Radka Galanová. Výtěžek z prodeje bude použit na dovybavení relaxační místnosti či denního stacionáře."

Bleší trh proběhne v neděli 24. 4. 2016 od 13 do 17 hodin ve víceúčelovém sále nové budovy Vlastivědného muzea Kyjov

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Dejte o nás vědět i Vašim přátelům a známým. Děkujeme!

 

Kontakt: Ing. Iva Růžičková, Hana Olivová , 602 699 141, stacionar@fenix-centrum.cz


Přines vše, co nepotřebuješ, ať máš místo na to, co potřebuješ!
Oznámení 31.03.2016

Od dubna bude skupina pro zapomnětlivé (pro uživatele trpící Alzheimerovou chorobou) v pondělí, úterý a nově i ve středu. V obvyklém čase od 8,00 do 13,00 hod.


Přání 25.03.2016

Přejeme Vám krásné a poklidné Velikonoce a bohatou pomlázku


Svoz klientů, relaxace 15.03.2016

Dne 15.3. nebude přítomna Bc.Šibalová (pracovní cesta), proto nebudou relaxace, ani zajišťován svoz klientů do denního stacionáře.

Děkujeme za pochopení


 


První pomoc v krizové situaci 13.03.2016

První pomoc v případě akutní krize:

KRIZOVÉ CENTRUM - kontaktní telefon: 532 232 078 s nepřetržitým provozem poskytne první psychiatrickou a psychologickou pomoc PŘI ZTRÁTĚ DUŠEVNÍ ROVNOVÁHY, PŘI SMUTKU A BEZNADĚJI A V KRIZOVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH.

LINKA NADĚJE s nepřetržitým provozem poskytne první telefonickou pomoc na tel. č. 532 232 333


Návštěva 12.02.2016

Přišel k nám do Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, ředitel Národní ústav duševního zdraví. Moc děkujeme Karolina Gut!!


Návštěva Návštěva Návštěva
Informace o nových akcích 31.01.2016

Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – nácvik relaxačních technik (nutno se předem objednat na tel.: 606 777 669)

Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující závislé.

Každé první (ÚT) v měsíci v 17,00 - 17,45 h Trénink paměti pro veřejnost (nutno se předem domluvit na tel.:602 699 146).

19.2. (PÁ)  8,30 - 17,00 hod. Rozvoj asertivních dovedností, kurz akreditovaný MPSV. Lektorka Mgr. Radka Galanová (tel.: 602 699 146).

Koučink pro veřejnost (individuálně) – Chcete začít pracovat na svém osobním růstu, dosáhnout výsledků rychleji a kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit profesi? Profesionální certifikovaný kouč ICF, lektor Miluše Těthalová (tel.: 607 658 821).


Daruj pravidelně 14.01.2016


Poděkování 12.01.2016

Dnes dorazily letáčky od našich mecenášů. Děkujeme moc za podporu, které se nám od Vás dostává! Vielen herzlichsten Dank Karolina und Stephan Gut!


Poděkování
NOVINKA PRO TY, CO NEJSOU SPOKOJENI SE SVOU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU 04.01.2016

Od dnešního dne do konce března je možné se přeregistrovat k jiné pojišťovně. Klientem nové pojišťovny se stáváte již od 1.7.2016.
Pokud to nestihnete, je možné požádat o změnu od 1.7. do 30. září 2016. Stanete se novými klienty pojišťovny od ledna následujícího roku.
Dále platí, že změna pojišťovny bude moct být provedena jen jedenkrát v roce.
Toto ustanovení by mělo být platné i v nadcházejícíh letech.


Nový ceník - adiktologická ambulance 03.01.2016

Po mnoha jednáních se zdravotními pojišťovnami, které opakovaně odmítají s našim zařízením uzavřít smlouvy, jsme nuceni přistoupit nově na řešení úhrad poskytované zdravotní péče v oboru adiktologie.

Adiktologická péče je v tuto chvíli proplácena pouze pojišťovnou 213 (Revírní bratrská pokladna).

Od roku 2016 vstupuje v platnost nový ceník úhrad. Platný bude pro všechny nově přijaté klienty do péče adiktologické ambulance od roku 2016.

Platby bude možné provádět v hotovosti nebo převodem na účet.

 

 


Nový ceník  - adiktologická ambulance
Provoz mezi vánočními svátky 31.12.2015

Denní stacionář bude uzavřen 24.12. - 27.12. a dále 31.12. - 3.1. 2016. Mezi svátky je otevřeno.

Svoz klientů "sociálním taxi" nebude mezi svátky zajištován.

Adiktologická ambulance bude dál zajišťovat péči dle objednání klientů. V případě potřeby kontaktu je nutné se telefonicky objednat na mob.č. 606777669, Bc. Šibalová

Relaxace nebudou 29.12.2015, jinak se budou konat dle rozvrhu.


PF 2016 31.12.2015


Poděkování 30.12.2015

Někdy už nestačí být jen na blízku, ale potřebujete pomocnou ruku. Proto je tady centrum Fénix a řada spokojených klientů. Děkujeme za projevenou přízeň a nová přátelství – i v novém roce se na nás můžete obracet. Přejeme všem hodně sil a duševního zdraví ve dnech příštích.


Natáčení reportáže 15.12.2015

Dnes o nás natáčela televize Slovácko reportáž. Byla to prima zábava. Nenechte si ji tedy ujít ;)


Dárcovství.... 04.12.2015

Zde je ochutnávka toho, co jsme pořídili díky dobrovolným příspěvkům účastníků psycho edukačního kurzu pro pečovatele a blízké o lidi s demencí. DĚKUJEME, DĚKUJEME, DĚKUJEME.

Pokud budete chtít také přispět, pošlete, prosím, e-mail na fundraising@fenix-centrum.cz nebo SMS na telefonní číslo 774 740 881 s textem DAR. Zavoláme Vám zpět! Děkujeme!


Dárcovství.... Dárcovství.... Dárcovství....
Bleší trh 01.12.2015

Děkujeme všem, kteří zakoupili některou z drobností u našeho stánku na tradičním předvánočním bleším trhu ve Vlastivědném muzeu v Kyjově. Díky všem jsme vybrali 2359,-kč. Peníze budou využity pro potřeby klientů denního stacionáře. Děkujeme, že s námi pomáháte... Některé výrobky našich klientů můžete ještě zakoupit v našem centru.


Bleší trh Bleší trh
Předvánoční bleší trh 29.11.2015

Opět se můžete s námi setkat na tradičním bleším trhu ve Vlastivědném muzeu v Kyjově, který se koná 29.11. od 13h a končí v 17h. Zakoupením jakékoli věci na našem stánku podpoříte naše Sociálně psychiatrické centrum Fénix. Těšíme se na společné setkání v tomto předvánočním čase.

Děkujeme, že s námi pomáháte


Vánoční trhy ve Vídni 26.11.2015

S našimi klienty se chystáme načerpat vánoční atmosféru ve Vídni. Díky projektu sociální taxi, který podpořila Nadace ČEZ, můžou tak někteří poprvé v životě spatřit krásu a atmosféru těchto trhů. 


Rozšíření skupiny 02.11.2015

OZNAMUJEME ROZŠÍŘENÍ SKUPINY PRO LIDI S DEMENCÍ. OD LISTOPADU SE BUDEME SETKÁVAT V PONDĚLÍ A V ÚTERÝ OD 8,00 DO 13,00 HOD.


Rozšíření skupiny
Zahradní terapie 30.10.2015

V září jsme zahájili v našem centru Zahradní terapii pro naše uživatele. Nabídli jsme jim tím pobyt na čerstvém vzduchu, možnost zahradničení a prostor pro využití vlastní fantazie. Kdo má zájem, může se přidat. Terapie probíhá každou středu a čtvrtek 8:00 - 11:00. Už teď máme radost z výsledku...


Dárcovství.... 30.10.2015

Díky dobrovolným příspěvkům účastníků kurzu: "SETKÁNÍ PŘÍBUZNÝCH A OPATROVNÍKŮ KLIENTŮ S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU"  jsme zakoupili knížku "Smyslová aktivizace v české praxi", Sešity pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí a systém Logico Piccolo na procvičení zrakové percepce a prostorové orientace, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti. DĚKUJEME, DĚKUJEME, DĚKUJEME.


Setkání příbuzných a opatrovníků klientů s Alzheimerovou chorobou 24.10.2015

POZOR ZMĚNA TERMÍNU! Rádi bychom Vás opět pozvali na toto setkání, kde máte možnost se seznámit s touto nemocí. V průběhu této akce vás bude provázet MUDr. Jaroslav Kliment - psychiatr, který rád odpoví na vaše dotazy.

Seznámíte se s nabídkou programu našeho denního stacionáře pro tuto cílovou skupinu a určitě si budete moct vyzkoušet osobně i některý z paměťových tréninků pod vedením vedoucí denního stacionáře Mgr. Radky Galanové.

Díky sponzorům doplní atmosféru i chutné občerstvení.

Těšíme se na Vás...


 


Koučink 21.10.2015

20. 10. 2015 se uskutečnil v našem centru Fénix, o.p.s. kurz na téma Koučink - nástroj rozvoje manažerských dovedností vedoucích pracovníků a nejen nich...

Seminář proběhl ve velmi pohodové atmosféře. Pokud byste měli zájem, podívejte se do naší nabídky vzdělávání! Za občerstvení děkujeme paní Šebestové ze sklepu Skalák!


Koučink Koučink Koučink
Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme.. 19.10.2015

Dovolujeme si oslovit všechny, kteří chtějí pomáhat. Naše centrum spustilo novou službu. Jejím prostřednictvím můžete pomoci rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním. Díky Vaší podpoře se můžete stát partnery v procesu stabilizace jejich nemoci a mnohým dokonce pomůžete zařadit se do běžného života.

 CHCI POMÁHAT


Výlet na Pálavu 09.09.2015

Dne 9. - 10.9. jsme vyjeli společně s klienty našeho denního stacionáře na Pálavu. Využili jsme zde možnosti přenocovat. Díky projektu "Odstranění bariéry dostupnosti služby - sociální taxi" NADACE ČEZ, jsme měli možnost navštívit nejen místní vodní nádrže, ale i krásné město Mikulov a po cestě zpět i zámek v Lednici.

 


Výlet na Pálavu Výlet na Pálavu Výlet na Pálavu Výlet na Pálavu Výlet na Pálavu
RELAXACE 25.08.2015

Z důvodu nepřítomnosti terapeutky (osobní neočekávané důvody) dnes relaxace nebudou. Děkujeme za pochopení. Prosím volejte na mob.č. 606777669 na domluvu následující relaxace.


Letní filmová škola v UH 31.07.2015

Včera jsme odpoledne vyrazili společně s některými klienty našeho denního stacionáře na Letní filmovou školu do Uherského Hradiště. Celý večer jsme zvládli a opravdově si ho užili.

 


Letní filmová škola v UH Letní filmová škola v UH
Zavřeno v Denním stacionáři 23.07.2015

Dne 23.7. ve čtvrtek, bude v Denním stacionáři zavřeno. Další aktivity centra Fénix  - ambulance, v tento den fungují bez omezení.


Účast na Kubbfestu v UH 17.07.2015

Dne 17.7. jsme se v organizaci Labyrint UH účastnili tak jako loni "Kubbfestu". Náš tým sice neměl ve hře štěstí, ale čestně se pral do poslední chvíle. Ve výtvarné části s názvem "Psycho" jsme to pojali po svém a výsledek naleznete na fotce. Atmosféra byla velmi přátelská, děkujeme za organizaci tohoto utkání, občerstvení a za poskytnuté zázemí. Nakonec jsme si udělali radost pohárem v cukrárně.


Účast na Kubbfestu v UH Účast na Kubbfestu v UH Účast na Kubbfestu v UH Účast na Kubbfestu v UH Účast na Kubbfestu v UH Účast na Kubbfestu v UH
RELAXACE 23.06.2015

Dne 23.6. a 7.7. nebudou probíhat relaxace z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši další návštěvu.


Den sociálních služeb v Hodoníně 15.06.2015

Dne 9.6. jsme se mohli potkat na Dni sociálních služeb v Hodoníně. Rádi jsme si vyměnili zkušenosti s dalšími službami. Část byla věnována i prezentaci canisterapie, terapeutkou z našeho centra Bc. Šibalovou. Těšíme se s Vámi na další setkání.


Den sociálních služeb v Hodoníně Den sociálních služeb v Hodoníně Den sociálních služeb v Hodoníně Den sociálních služeb v Hodoníně Den sociálních služeb v Hodoníně Den sociálních služeb v Hodoníně Den sociálních služeb v Hodoníně Den sociálních služeb v Hodoníně Den sociálních služeb v Hodoníně
Vzdělávací kurzy pro vás 10.06.2015

Máme za sebou úspěšně kurzy, které Vám přinášíme podrobně v sekci VZDĚLÁVÁNÍ. Zapojte se i vy. Pokud Vám nevyhovují stanovené termíny, najdeme pro Vás další


Den sociálních služeb v Hodoníně 09.06.2015

Srdečně Vás zveme k našemu stanovišti na Den sociálních služeb v Hodoníně, který se koná v parku před zimním stadionem. Rádi Vás všechny seznámíme s našimi službami. Vyzkoušet si můžete trénink paměti, bude zde i přítomný jeden z našich canisterapeutických psů. Těšíme se na Vás. Budeme zde od 10.00h do odpoledních hodin.


Dne 9.6. bude v denním stacionáři zavřeno 09.06.2015

Z důvodu účasti na výše uvedené akci, kde prezentujeme centrum Fénix, bude denní stacionář uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 


Poděkování 02.06.2015

Děkujeme firmám:

Antonín Krejcárek - barvy Umton z Děčína, JK Styl CZ s.r.o. ze Slatiny, Tupa, s.r.o. z Kardašové Řačice

za poskytnutí daru - výtvarných potřeb, které využijeme v arteterapii a ještě více podnítíme tvořivost a seberealizaci našich klientů.


RELAXACE PRO veřejnost 26.05.2015

Pokračujeme dál v pravidelných relaxačních útercích. Pro podrobnější informace následujte odkaz

RELAXACE


Poděkování všem přítomným 20.05.2015

Děkujeme všem, kteří se se zájmem zúčastnili včerejšího dne otevřených dveří u nás ve Fénixu. Všechny přítomné jsme provedli po budově, seznámili jsme hosty se všemi službami, které zde najdou. Po nějakou dobu u nás budou k vidění studentské práce mladých umělců - grafiků, z Uherského Hradiště. Expozice jejich prací je instalována v patře. V přízemí, v terapeutické místnosti, jsou vystaveny výtvarné dílka Bohuslavy Šibalové. Součástí dne byl i bleší trh, utržené peníze budou využity pro potřeby denního stacionáře.  Zde najdete pár fotografií


Poděkování všem přítomným Poděkování všem přítomným Poděkování všem přítomným Poděkování všem přítomným Poděkování všem přítomným Poděkování všem přítomným Poděkování všem přítomným Poděkování všem přítomným
Mezinárodní týden koučování 2015 19.05.2015

Mezinárodní týden koučování 2015 přinesl jedinečnou možnost vyzkoušet profesionální koučink i v rámci Dne otevřených dveří Sociálně psychiatrického centra Fénix. Koučovaly pro nás dvě certifikované koučky Paedrdr. Miluše Těthalová, která má současně v kompetenci oblast vzdělávání v rámci Fénixu a také profesionální koučka Mgr. Blanka Hudecová


Pracovní doba přes vánoční svátky 31.01.2015

Denní stacionář bude uzavřen během nadcházejícíh svátků 24.12. - 27.12.2015 a dále 31.1.2015 - 3.1.2016. V ostatní dny je stacionář otevřen. Svoz klientů "sociálním taxi" nebude mezi svátky zajišťován.

Adiktologická ambulance bude zajišťovat péči dále dle objednání klientů. V případě potřeby kontaktu se objednejte na mob.č. adiktoložky Bc. Šibalové 606777669.

Relaxace nebude dne 29.12.2015, jinak budou probíhat dle rozvrhu.


Fakultativní program pro klienty denního stacionáře 01.01.1970

 

Kdy?

Čtvrtek

1.8.2019

Úterý

6.8.2019

Středa

14.8.2019

Úterý

27.8.2019

Co?

Výstava

Jízdy králů

 

Hipocentrum

Stáj Anita

Bukovanský Mlýn

Turnaj ve hře KUBB

Kde?

Radniční galerie

města Kyjova

Moravany u Kyjova

Bukovany

Před budovou

SPC Fénix

V kolik?

Odchod v 10:00 hod.

Odjezd v 9.00 hod.

Odjezd v 9.00 hod.

Dle počasí,

v 9:00-10:00 hod.

Za kolik?

Zdarma

42,-Kč (3 klienti v autě)

Jízda s vodičem: 15min. /90,-Kč

 

46,-Kč (3 klienti v autě) + drobné kapesné

 

Zdarma

 

Kontakt: 724 927 726 (p. Roštínská)


ZOBRAZIT STARŠÍ

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.