Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Posláním týmu sociální rehabilitace Fénix je pomáhat rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji a nejsamostatněji.

Ambulantní forma:

Prostřednictvím nácviku nejrůznějších činností (nácvik komunikace, rozvoj sociálních dovedností, trénink paměti, pozornosti, soustředění, nácvik dovedností pro zvládání náročných životních situací aj.) pomáháme svým uživatelům k dosažení samostatnosti a nezávislosti. Vše probíhá v příjemném prostředí našeho centra.

Terénní forma:

Náš tým navštěvuje své uživatele v jejich přirozeném prostředí. Svým působením pomáhá při nácviku a podpoře nejrůznějších dovedností, potřebných k plnohodnotnému způsobu života. Jedná se například o asistenci potřebnou pro péči o domácnost, nácvik sebeobslužných činností, doprovod k lékaři, do zaměstnání, ale také třeba na vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí terénní služby je také podpora při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, u soudu aj. Vždy dle individuálních potřeb našich uživatelů.

Cílová skupina:

Osoby s duševním onemocněním starší 18 let.

Cíle služby:

Orientované na uživatele:

Podporovat osoby s duševním onemocněním:

Orientované na službu:   

Orientované na společnost:

Dostupnost služby:

Služba poskytovaná pro zájemce z regionu Hodonínska, Veselska a Kyjovska.

Provozní doba: 8:00 - 16:30 hod. 

Bariérovost: služba je bezbariérová

Zásady služby:

Dobrovolnost: služba je poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatele.
Individuální přístup: podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele.
Respektování uživatele: během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby.
Důraz na uživatelovy schopnosti: snažíme se posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti a již získané schopnosti.
Vztah pracovníka a uživatele: při vzájemné spolupráci je základním terapeutickým prvkem dlouhodobý vztah uživatele a pracovníka.

Podmínky pro poskytnutí služby:

Personální zabezpečení:

Informovaný souhlas (PDF)                           

Doporučení uživatele pro sociální rehabilitaci (PDF)

Dotazník pro zájemce o sociální službu SOCIÁLNÍ REHABILITACE (PDF)

Smlouva (PDF)

Vnitřní řád (PDF) 

Cíle 2019 (PDF)

Kontakt:

Mgr. Tomáš Galan
vedoucí sociální rehabilitace
+420 720 504 640
galan@fenix-centrum.cz

Andrea Kutálková

pracovnice v sociálních službách
+420 774 245 493
kutalkova@fenix-centrum.cz

Mgr. Magdalena Kuzníková
pracovnice v sociálních službách
+420 602 699 141
kuznikova@fenix-centrum.cz

"Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme." 

Ať už se jedná o finanční pomoc, materiální pomoc či pomoc dobrovolníka ;) Možnosti podpory naleznete zde

Za naše klienty mnohokrát děkujeme!

 

 

Tento projekt je realizován za laskavé podpory MPSV a Jihomoravského kraje.

Činnost organizace je finančně podporována městem Kyjov. 

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.