Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

Ambulance klinické psychologie

- registrované zdravotní zařízení

Psychologická péče je zajišťována klinickými psychology, jak v oblasti diagnostiky (provádíme psychologická vyšetření) a poradenství, tak v oblasti psychoterapie – individuální, párové i skupinové. 
Ambulance úzce spolupracuje v rámci Centra duševního zdraví s psychiatrem a adiktologem, ale také s centrem vzdělávání, denním stacionářem a rodinnými psychoterapeuty.

Poskytujeme zdravotnickou odbornou péči od 3let věku, je vhodné (ale ne nutné) mít doporučení od praktického lékaře, nebo jiného specialisty.

Zatím nejsme smluvním zařízením pro zdravotní pojišťovny, tudíž poskytujeme péči za úhradu dle aktuálního ceníku – doporučujeme se informovat dopředu telefonicky. Nutná a neodkladná péče je hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Psychologická ambulance Fénix o.p.s.

krizové intervence (vhodné se telefonicky předem domluvit)

Kontakt: +420 724 22 96 96

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.