Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

Psychiatrická ambulance

Psychiatrická ambulance je akreditované a registrované zdravotnické pracoviště poskytující komplexní ambulantní preventivně léčebnou, diagnostickou, dispenzární a rehabilitační péči lidem s psychickými poruchami, onemocněními a problémy, lidem v životních krizích i jejich příbuzným a pečovatelům a to v oboru psychiatrie a psychoterapie. Dále nabízí konziliární a liaisonpsychiatrickou podporu odborníkům jiných oborů a podílí se na osvětové činnosti.

Psychiatrická ambulance je součástí Integrované psychiatrické ambulance Sociálně-psychiatrického centra – Fénix o.p.s. Kyjov.  Poskytovaná péče se řídí zásadami moderní, na pravidlech evidence based medicine postavené a školní medicínou akceptované psychiatrii a psychoterapii.

Cílem je koordinovaná, individuální a efektivní péče o klienty, směřující k včasné detekci duševních chorob a poruch, účinné léčbě, prevenci, rehabilitaci, sociální reintegraci a podpoře sociálního zázemí cílové skupiny.

Léčebně rehabilitační plány jsou vytvářeny individuálně ve spolupráci s klientem a jeho sociálním prostředím a jsou koordinovány s doporučujícími odborníky a institucemi.

Mezi používané léčebné metody patří jak moderní psychofarmakologická léčba, tak různé psychoterapeutické ať už individuální či skupinové a doplňkové metody jako léčba světlem. V oblasti psychoterapie se nabízí v rámci integrativního postoje elementy různých uznávaných psychodynamických a jiných metod jako jsou kognitivní a podpůrná psychoterapie, terapeutický rozhovor dle Rogerse, hypnóza a jiné relaxační techniky. Specifické, na poruchu orientované edukační skupiny komplementují nabídku.

V krizových situacích a konfliktech je možno využít metod krizové intervence, partnerského či rodinného poradenství nebo mediace.

Pro příbuzné a pečovatele nabízíme individuální poradenství a psychoedukační kurzy.

Většina nabízených léčebných metod je hrazena zdravotním pojištěním.

Veškerá činnost je dokumentována dle platných nařízení a směrnic.

Kontakt

MUDr. Jaroslav Kliment
psychiatrická amb., ředitel o.p.s.

+420 724 22 96 96
reditel@fenix-centrum.cz

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.