Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

Sociálně-psychiatrické centrum -
Fénix, o.p.s. Kyjov

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. (dále jen Fénix) je registrovaná zdravotní a sociální instituce se sídlem v Kyjově. Pomáhá rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji a nejsamostatněji.

 

Nezisková organizace vznikla v roce 2012. Poskytované služby jsou realizovány modulárně, přičemž součástí primárního modulu je Centrum duševního zdraví, Denní stacionář a Sociální rehabilitace (ambulantní i terénní forma).

Centrum duševního zdraví poskytuje služby psychiatrické, psychologické, adiktologické, psychoterapeutickou péči a krizové intervence. Případný finanční zisk je refundován do financování sociálních služeb.

Ve Fénixu kooperují úzce pod jednotným vedením služby jak zdravotní, tak sociální a podpůrné, čímž je zajištěna dosud chybějící návaznost péče o cílovou skupinu v regionu. To s sebou přináší zkvalitnění a zefektivnění péče, stejně jako zlepšení životní kvality a možnosti sociální integrace postižených.

 

MUDr. Jaroslav Kliment, ředitel o.p.s
 

 

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.