Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

Nabídka stáže

Nabídka odborné praxe nebo stáže

Nabízíme možnost vykonání odborné praxe nebo stáže pro studenty v našem Sociálně-psychiatrickém centru - Fénix, o. p. s., kteří mají zájem o práci s lidmi s duševním onemocněním.

Student si podá písemnou formou žádost o umožnění výkonu odborné praxe v našem centru a to nejpozději 14 kalendářních dnů před jejím plánovaným zahájením.

Žádost je možné podat:

                                               Urbanova 625,

                                               697 01 Kyjov

 

Po přijetí žádosti bude stážista kontaktován vedoucí denního stacionáře s termínem návrhu osobního setkání. V případě kladného dojednání a domluvení praxe zajistí student ve spolupráci s vysílající školou Smlouvu o výkonu praxe.

Smlouvu podepisuje ředitel centra před nástupem studenta k výkonu praxe.

Koordinátorem odborných praxí a stáží je vedoucí denního stacionáře:

Mgr. Radka Galanová

tel.: 602 699 146

e-mail: galanova@fenix-centrum.cz

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.