Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

Krizová intervence

Krizová intervence je způsob pomoci v takové životní situaci, kde vlastní zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují. V krizové intervenci se s klientem odborník zaměřuje na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď". Společně hledáme způsob jak navést klienta k řešení svého "nejbolavějšího trnu v patě".

Co je krize?

Krize je změna, patří k životu a může se týkat všech jeho oblastí. Abychom touto situací dobře prošli a zvládli ji, potřebujeme někdy pomoc od někoho nezávislého, možná i odborníka.

O krizi můžeme říci, že je:

Krize se může týkat problémů v rodině, ve škole, ve vztazích, problémů které má člověk sám se sebou, se vztahem ke světu, i v otázkách spirituality.
 

Krizovou intervenci provádí psychiatr, psycholog nebo školený specialista na základě telefonické objednávky.

Krizovou intervenci smluvně poskytují aktuálně pojišťovny 205 a 213. Pokud se jedná o akutní neodkladnou zdravotní péči je nutno financování s ostatními pojišťovnami projednat předem. Jinak je třeba péči uhradit přímou platbou (cena za hodinu 500Kč). 

Psychiatrická první pomoc je poskytována hlavně klientům s akutním zhoršením stavu, nebo ve fázi rozvoje onemocnění a je hrazena všemi smluvními pojišťovnami. V blízké budoucnosti plánujeme i zřízení krizového ambulantního lůžka jako součást Centra duševního zdraví.

Jedná se o službu nízkoprahovou - tj. nepotřebujete doporučení od lékaře.

Kontakt: MUDr. Jaroslav Kliment, tel.: 724 229 696

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.