Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

Adiktologická ambulance

Poskytujeme odborné ambulantní poradenské, terapeutické a sociální služby osobám ohroženým důsledky návykových nemocí látkových (alkohol, drogy a další) a nelátkových (hazardní hra, gambling a další).

Jsme zde pro:

Co nabízíme:

Diagnostiku, individuální a skupinovou terapii, poradenství, rodinnou terapii a edukaci příbuzných a blízkých osob pacientů / uživatelů, odborné semináře, přednášky.

V doléčovacím programu se zaměřujeme především na podporu a udržení abstinence, prevenci relapsu.

Smluvní pojišťovny:   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213),

                                       Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205),

                                       ostatní klienti si péči hradí podle platného ceníku.

Podpůrná skupina pro klienty se závislostí na alkoholu: 

Probíhá vždy první pondělí v měsíci od 16 hod.

Pokud se na skupinu přihlásíte, je Vaše účast závazná a jste povinni případnou neúčast dopředu ohlásit. 

Pro klienty MUDr. Klimenta je péče hrazena ze zdravotního pojištění se smluvními pojišťovnami, jinak se cena řídí platným ceníkem.

Adiktologická ambulance Fénix, o.p.s.

Kontakt: +420 724 22 96 96

Platný ceník

 

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.